CURS D'EQUITACIÓ ESPORTIVA 

- CURS ANUAL 2023-2024 -

DESCRIPCIÓ 


Per aquest anyi 2023-24 el CHUP ha plantejat un nou curs anual d’equitació esportiva per continuar l’evolució de l’aprenentatge dels nostres alumnes en aquesta disciplina esportiva tan atractiva.

 

El Club està integrat a la Federació Catalana d’Hípica des del mes d’agost de 2014, la qual cosa ens permet acollir-nos als beneficis que suposa pertànyer a aquesta organització entre els que està l’obtenció de les titulacions de galops que molts dels nostres alumnes ens han demanat.


Aquest curs està especialment pensat per alumnes entre 8 i 16 anys, però també podem incloure adults que vulguin gaudir la experiència. Concretament algunes mares de socis i sòcies se animen.

ORGANITZACIÓ DEL CURS


Tenim l'opció de fer 1 o 2 sessions a la setmana o una sessió quincenal, segons preferència i disponibilitat. Per altres opcions consulteu possibilitats.


Els alumnes s’agrupen per nivells i fan les sessions en grups del seu mateix nivell amb un màxim de 6 alumnes.


Si les condicions meteorològiques no permeten muntar algun dia els alumnes fan sessions teòriques i de maneig orientades a aprovar els exàmens de Galops que també tenen una part teòrica.


Si per motius particulars un alumne no pot assistir a la seva sessió programada pot sol·licitar canvi, o pot recuperar-la durant els 30 dies següents, segons s’explica a les condicions generals del curs.


Per l’assistència a les sessions d’equitació és imprescindible:


- Portar roba d’equitació i material de seguretat (casc obligatori i armilla recomanable)


- Complir estrictament les normes de funcionament intern


- Respectar els horaris establerts (puntualitat)


HORARIS


El Club ofereix classes d’equitació de dimecres a divendres en horari de tarda (de 17 a 20h) i els dissabtes i diumenges pel matí (de 10 a 14h). Pot haver-hi petits canvis d'horari durant el curs per aprofitar millor les hores de llum. Els alumnes han d’escollir el dia o dies (si fan dues sessions setmanals) que prefereixen i durant tot el curs faran les seves classes el dia escollit (puntualment i en funció de les circumstàncies s’acceptaran canvis de dia).

 

Per poder confirmar les classes en un dia és necessari que s’apuntin un mínim de 5 alumnes per aquest dia. Si no arribem a aquest mínim els alumnes interessats hauran d’escollir un altre dia. El número màxim d’alumnes per dia serà de 18. La matrícula es farà per rigorós ordre d’inscripció, donant prioritat als alumnes que hagin participat en cursos d'anys anteriors.

OBJECTIUS


El nostre objectiu principal d’aquest any és el mateix de sempre; que els nostres alumnes s’ho passen d’allò més bé practicant equitació i mantenint contacte amb aquest meravellós animal que és el cavall. Però per aconseguir aquest objectiu principal pensem que és important que tant els alumnes com les seves famílies apreciïn una evolució en l’aprenentatge de l’equitació que ens faci mantenir l’incentiu de millora continua.

 

Per això ens proposem que al final del curs tots els alumnes que ho desitgen puguin examinar-se novament dels Galops federatius i obtenir les corresponents titulacions, en funció del nivell de cadascú.


I pels alumnes més avançats podem plantejar la participació a alguna competició. Publicarem les novetats a l'apartat "Equip de competició".

CALENDARI


El curs s’estén entre l'1 de setembre de 2023 i el 30 de juny de 2024 ambdós inclosos. Durant els mesos de juliol i agost també es programaran classes d'equitació de manteniment en horari de tarda de dilluns a divendres.


Les sessions d’equitació es realitzen igualment encara que el dia programat coincideixi amb festiu.


Únicament s’estableix un període de vacances de Nadal comprés entre els dies 23 de desembre i 6 de gener ambdós inclosos, en que el club no desenvoluparà actiivitats eqüestres.

TARIFES I PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ


Per poder fer la inscripció al curs els alumnes han de ser socis del CHUP. La condició de soci del CHUP inclou  l’obtenció de la tarja federativa en la modalitat escolar, la tramitació de la qual corre a càrrec de cada soci. El club facilita un tutorial orientatiu per fer el tràmit correctament.

 

El preu del curs consta d’una quota mensual en funció del nombre de sessions setmanals escollit per l’alumne. Els preus són els següents:


- Quota mensual per 1 sessió setmanal:90

- Quota mensual per 2 sessions setmanals:  170€

- Quota mensual per 1 sessió quinzenal: 60€

 

En cas que un alumne no faci cap activitat durant un mes (vacances o qualsevol altra circumstància) haurà de pagar la quota bàsica de soci per mantenir aquesta condició. L'import d'aquesta quota bàsica és de 50 €/mes.

Per fer la inscripció al curs d'equitació 2023-2 cal omplir el full de sol·licitud de serveis que trobareu al peu de la pàgina.


Per ser socis del club els alumnes de nova incorporació han d'abonar una quota d'ingrés de 150€, que es paga una sola vegada, i han d'omplir el full de sol·licitud d'ingrés al club que trobareu al final de la pàgina. A més hauran d’aportar la següent documentació:

 

- Fotocòpia DNI de l’alumne

- Fotocòpia DNI del pare/mare/tutor legal en cas d’alumnes    menors d’edat

- Document d’autorització per la pràctica de l’equitació - (facilitat pel CHUP)

- Autorització de dret d’imatge (facilitat pel CHUP)

- Document d'acceptació de les normes internes del club (faciitat pel CHUP)

- Documentació d’assegurança mèdica (Seguretat Social o Mútua privada)


Els alumnes que sol·licitin el seu ingrés com a socis del CHUP i que hagin participat a les Estades Hípiques d'Estiu estan exemptes de pagar la quota d'ingrés.

 

Aquells alumnes que ja hagin lliurat algun d’aquests documents al realitzar alguna altra activitat gestionada pel CHUP no cal que els tornin a lliurar.

 

Els alumnes que ja hagin aprovat algun dels nivells dels Galops federatius han d’aportar la documentació acreditativa d’aquest fet.