¿Què oferim?

Durant l’any el CHUP ofereix Estades Hípiques coincidint amb els períodes de vacances. És una bona opció per poder mantenir el ritme de treball dels alumnes i a més a més poder intensificar l'activitat. A les Estades es practica l'equitació diàriament i es fan diferents activitats que aproximen a l'alumne al món del cavall ampliant el seu coneixement pràctic i teòric. Per suposat no falten activitats de lleure! 


A continuació podeu consultar la informació de les diferents Estades que oferim.