Des dels nostres inicis, al CHUP ens hem interessat perquè tothom pogués practicar aquest excel·lent esport. Per aquest motiu, i aprofitant l'interés de pares i mares que volien gaudir igual que els seus fills i filles, vam començar a oferir classes per adults.

Per fer més agradable i pràctica la experiència hem pensat en oferir un curs específic que englobi tant grups d'alumnes nostres que ja no són tan petits i tenen una altra necessitat d'aprenentatge més madur, com persones properes a la seva edat que es vulguin iniciar en aquest esport.

Com no podia ser d'una altra manera, també tenen cabuda aquells mares i pares que continuen amb una certa enveja al veure gaudir i millorar als seus fills i ens volen acompanyar per compartir aquesta afició.


Per això, si tens més de 16 anys i vols practicar l'equitació, aquesta és la teva oportunitat. Mantenim les condicions del curs anual (que podeu consultar a continuació) pero amb unes característiques que s'adapten al vostre perfil.


No t'ho pensis més i vine a compartir una afició que t'aportarà exercici físic, natura, aire lliure, contacte amb el millor animal i desconnectar de la rutina.


EQUITACIÓ ESPORTIVA PER ADULTS

OBJECTIUS


- Aprendre equitació

- Adaptar-nos a les teves necessitats

- Aire fresc que sigui un respir de la rutina


El principal objectiu és passar-ho bé i desconnectar en contacte amb el cavall, però com sempre la progressió és un factor necessari per obtenir la completa satisfacció de la experiència. Sense presa anirem aprenent a controlar i gaudir dels cavalls per poder fer passejades amb seguretat per qui vulgui més endavant.

ORGANITZACIÓ DEL CURS


Tenim l'opció de fer 1 o 2 sessions a la setmana o una sessió quincenal, segons preferència i disponibilitat.

 

Els alumnes s’agrupen per nivells i fan les sessions en grups del seu mateix nivell i edat amb un màxim de 6 alumnes.

 

Si per motius particulars un alumne no pot assistir a la seva sessió programada pot sol·licitar recuperar-la i el Club li proposarà data i hora en funció de la disponibilitat de places durant els 30 dies següents a la data perduda. Si durant aquest període no es fa la recupeeració es perdrà la classe.

 

Per l’assistència a les sessions d’equitació és imprescindible:

- Portar roba d’equitació i material de seguretat

- Complir estrictament les normes de funcionament intern

- Respectar els horaris establerts (puntualitat)

HORARIS


- De dilluns a divendres en hiorari de tarda


- Dissabtes i diumenges en horari de matí


 Els alumnes han d’escollir el dia o dies (si fan dues sessions setmanals) que prefereixen i durant tot el curs faran les seves classes el dia escollit (puntualment i en funció de les circumstàncies s’acceptaran canvis de dia).

 

Per poder confirmar les classes en un dia és necessari que s’apuntin un mínim de 5 alumnes per aquest dia. Si no arribem a aquest mínim els alumnes interessats hauran d’escollir un altre dia. El número màxim d’alumnes per dia serà de 18 els dissabtes i diumenges i de 12 per la resta de dies. La matrícula es farà per rigorós ordre d’inscripció.

CALENDARI


El curs s’estén entre el mes de setembre de i el mes de juny ambdós inclosos. Les sessions d’equitació es realitzen igualment encara que el dia programat coincideixi amb festiu. També s'ofereixen classes de continuitat durant els mesos de juliol i agost en horari de tarda de dilluns a divendres.

 

Únicament s’estableix un període de vacances de Nadal comprés entre els dies 23 de desembre i 6 de gener ambdós inclosos. Durant aquests dies el Club no realitzarà activitats eqüestres.

TARIFES I PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ


Per poder fer la inscripció al curs els alumnes han de d'obtenir la condició de socis del CHUP que inclou la obtenció de la tarja federativa en la modalitat escolar, la tramitació de la qual corre a càrrec del mateix soci i suposa un cost aproximat pel soci de 50€ (depenent de les taxes de la Federació). El club facilita un tutorial per poder fer el tràmit de forma senzilla.


Per ser soci del CHUP cal abonar una quota d'inscripció de 150€ que es paga una sola vegada i omplir el full de sol·licitud d'ingrés al club. Posteriorment cada alumne ha d'omplir el full de sol·licitud de serveis pel curs 22-23. Amdós documents els podeu trobar al peu d'aquesta pàgina

 

El club ofereix diferents modalitats de curs amb diferents preus, que són les següents:


- Quota mensual per 1 sessió setmanal: 90

- Quota mensual per 2 sessions setmanals:  170€

- Quota mensual per 1 sessió quinzenal: 60€

- Quota bàsica de soci: 50€/mes

 

La quota bàsica es paga solament en cas que el soci no pugui assistir a classe durant un període determinat de temps (per exemple mesos d'hivern o vacances d'estiu).


Per completar la inscripció cada alumne ha d’aportar la següent documentació:

 

- Fotocòpia DNI de l’alumne

- Autorització de dret d’imatge (facilitat pel CHUP)

- Document d'acceptació de les normes internes del club (facilitada pel CHUP)

- Una foto tipus carnet

- Documentació d’assegurança mèdica (Seguretat Social o Mútua privada)

 

Aquells alumnes que ja hagin lliurat algun d’aquests documents al realitzar alguna altra activitat gestionada pel CHUP no cal que els tornin a lliurar.

 

Els alumnes que ja hagin aprovat algun dels nivells dels Galops federatius han d’aportar la documentació acreditativa d’aquest fet.